Điện thoại hỗ trợ:
0907 522 562

Chuyên mục: Tin tức
[COVID-19] Đường sắt cầm cự nhờ tàu hàng
[COVID-19] Đường sắt cầm cự nhờ tàu hàng

Vận tải hàng cứu ngành đường sắt trong bối cảnh tàu khách gần như phải dừng hoạt động toàn bộ do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Từ tháng 4-2020, thực hiện nghiêm Chỉ thị 16 của Thủ tướng


Tất cả có 20 kết quả.

zalo
0907 522 562