Điện thoại hỗ trợ:
0907 522 562

LỘ TRÌNH TÀU THỐNG NHẤT

Ngày đăng: 10-06-2018 00:34:26

LỘ TRÌNH TÀU THỐNG NHẤT

*Ký hiệu viết tắt

Ký hiệu Giải nghĩa Ký hiệu Giải nghĩa
KM Quãng đường từ ga xuất phát đến ga đến GP Ghế phụ
NC Ghế ngồi cứng không điều hòa NCL Ghế ngồi cứng điều hoà
NM Ghế ngồi mềm không điều hòa NML Ghế ngồi mềm có điều hòa
BnT1 Giường cứng tầng 1 không điều hòa BnT2 Giường cứng tầng 2 không điều hòa
BnT3 Giường cứng tầng 3 không điều hòa BnLT1 Giường cứng điều hoà tầng 1
BnLT2 Giường cứng điều hoà tầng 2 BnLT3 Giường cứng điều hoà tầng 3
AnT1 Giường mềm tầng 1 không điều hòa AnT2 Giường mềm tầng 2 không điều hòa
AnLT1 Giường mềm điều hoà tầng 1 AnLT2 Giường mềm điều hoà tầng 2

Bảng giờ tàu SE1: Hà Nội - Sài Gòn

se1

 Bảng giá vé tàu SE1 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

se1-p

 Bảng giờ tàu SE2: Sài Gòn Hà Nội 

se2

 Bảng giá vé tàu SE2 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

se2-p

Bảng giờ tàu SE3: Hà Nội - Sài Gòn  

se3

 Bảng giá vé tàu SE3 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

 

se3-p

 Bảng giờ tàu SE4: Sài Gòn - Hà Nội

se4

Bảng giá vé tàu SE4 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

se4-p

Bảng giờ tàu SE5: Hà Nội - Sài Gòn

se5

Bảng giá vé tàu SE5 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

se5-p

Bảng giờ tàu SE6: Sài Gòn - Hà Nội

se6

Bảng giá vé tàu SE6 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

se6-p

Bảng giờ tàu SE7: Hà Nội - Sài Gòn

se7

Bảng giá vé tàu SE7 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

se7-p

Bảng giờ tàu SE8: Sài Gòn - Hà Nội

se8

 Bảng giá vé tàu SE8 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

se8-p

Bảng giờ tàu TN1: Hà Nội - Sài Gòn

tn1

 Bảng giá vé tàu TN1 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

tn1-p

Bảng giờ tàu TN2: Sài Gòn - Hà Nội

tn2

 Bảng giá vé tàu TN2 (đơn vị tính: x 1.000 đ)

tn2-p

 


Bài viết liên quan

zalo
0907 522 562